Lang

Skanerët e distinktivës rritin efikasitetin me skanimin e shpejtë të kodit QR

2024-05-09 17:09

Në panaire, ekspozita dhe ngjarje të mëdha, zbatimi i kodeve QR është bërë gjithnjë e më i përhershëm. Nga distinktivet e letrës të stolisura me kodet QR deri në kalimet dixhitale të shfaqura në telefonat e zgjuar, organizatorët e veprimtarive po përdorin këto teknologji për të racionalizuar kontrollin e pjesëmarrësve.

auto show.png

Cilat janë avantazhet e shenjave dhe biletave të kodit QR? Çfarë lloj skanerësh shënimesh të ngjarjeve përdoren zakonisht? Ky artikull do të të udhëzojë nëpërmjet këtyre pyetjeve.

Benefits of QR Code Badges and Tickets

Kodet QR janë shfaqur si lloji i preferuar i kalimit dhe biletave për hyrjen në veprimtari për disa arsye bindëse.

qr code badge.png

1. Kapaciteti i rritur i të dhënave

Kodet QR mund të ruajnë sasi të rëndësishme të dhënash krahasuar me kodet tradicionale. Kjo aftësi lejon kodimin e informacionit të detajuar të pjesëmarrësve, duke përmirësuar si sigurinë ashtu edhe përvojën e personalizuar të hyrjes në ngjarje.

2. Prodhimi i shpejtë dhe shpërndarja

Kodet QR racionalizojnë procesin e lëshimit të distinktivës nëpërmjet:

● Gjenerimi i shpejtë dhe shpërndarja e paqëndrueshme nëpërmjet platformeve dixhitale, duke reduktuar kohën kryesore nga prodhimi deri në dorëzim.

● Shpërhapja e lehtë nëpërmjet e-maileve apo aplikacioneve të lëvizshme, duke lehtësuar regjistrimin dhe ndryshimet në minutën e fundit.

3. Versatiliteti i Formatit të Dyfishtë

Kodet QR janë unikisht të përshtatshme, duke mbështetur si opsionet dixhitale ashtu edhe fizike të biletave:

● Shenjat e kodit QR të lëvizshëm: Pjesëmarrësit mund të ruajnë bileta në pajisjet e tyre, duke nxitur një mjedis pa letër dhe duke reduktuar kostot lidhur me printimin e kalimit.

● Shenjat e kodit QR të letrës dhe kartat e identitetit: ofron një opsion fizik për pjesëmarrësit që preferojnë bileta apo karta të prekshme, me të njëjtat të dhëna të koduara si versione dixhitale.

Skanerë emri i ngjarjeve për skanimin e kodeve QR

Skanerët e shenjave për shfaqjet tregtare dhe ngjarjet vijnë në formë të ndryshme, secila kujdeset për nevojat specifike të ngjarjeve. Ja disa nga llojet më të zakonshme:

1. Skaner barkodesh 2D në dorë

2. 2D Stationary Barcode Scanner

3. Scanner të Embedded Barcode

Zgjidhja e skanerit të duhur të shenjave të veprimtarisë në ekspozita apo shfaqje tregtare varet nga disa faktorë duke përfshirë madhësinë e veprimtarisë, rrjedhjen e pjesëmarrësve, kufizimet buxhetore dhe preferencat logjistike.

Për shembull, në një shfaqje tregtare të madhësisë së mesme, organizatorët mund të zgjedhin skanerët me dorë për të kontrolluar biletat si në hyrje ashtu edhe në pikat e hyrjes në dhomat individuale të seminarit, duke lejuar lëvizjen e lehtë dhe shumëfishmërinë.

Për ngjarje në shkallë shumë të madhe me një volum të lartë pjesëmarrëssh, ku efektshmëria dhe siguria janë vendimtare, skanerët e kodeve të shtypura janë shpesh zgjedhja e preferuar ndaj skanerëve të përbashkët të kodeve të shtypura në dorë.

në auto show.png

Skanerët e integruar të kodit barë janë integruar drejtpërdrejt në portat e hyrjes apo stilet e kthesës, duke lehtësuar një proces skanimi pa duar që përshpejton rrjedhjen e hyrjes. Kjo vendosje jo vetëm përshpejton procesin e kontrollit por redukton gjithashtu mundësinë e pengesave në pikat e hyrjes.

Përveç kësaj, këto skenerë të biletave të ngjarjeve tipikisht paraqesin teknologji të avancuara imazhi të aftë për të lexuar kodet QR nga këndë të ndryshme dhe në kushte të ndryshme drite, duke siguruar skanim të besueshëm pavarësisht nga faktorët mjedisore.

iDPRT HE 1218WA embedded barcode scanner.png

iDPRT HE-1218WA është një skaner i vetë-induksionit me performancë të lartë i përfshirë me kod barkod që ofron skanim të shpejtë dhe të saktë nëpërmjet një varieteti kodesh të përbashkëta njëdimensionale dhe dy-dimensionale, duke përfshirë kodet dixhitale QR në telefonat e zgjuar.

iDPRT HE 1218WA embedded barcode scanner with multiple interfaces.png

Ajo paraqet interfaqe të shumta dhe mund të përfshihet me fleksibilitet në kioska, stile kthese dhe pajisje të tjera, duke ndihmuar organizatorët e veprimtarive të shpejtojnë hyrjen e pjesëmarrësve dhe të përmirësojnë përvojën e pjesëmarrësve.

Ju lutem vizitoni posten tonë të blogut Embedded Barcode Scanner for Retail POS and Kiosks për më shumë detaje mbi iDPRT HE-1218WA dhe aplikimet e saj të gjera.

Nëse është një shfaqje tregtare, një mbledhje korporatore apo një ekspozitë masive publike, duke përfshirë skanerë distinktive në mekanizmat e hyrjes s ë ekspozitave dhe ngjarjeve të mëdha, organizatorët mund të sigurojnë një proces të shpejtë dhe të sigurt pranimi.

Po planifikon të pajisësh ekspozitën tënde të ardhshme me skanerë të distinktivës? Kontaktoni sot për zgjidhje eksperte skaneri të përshtatura për nevojat tuaja të ngjarjes.

Dërgo një pyetje

Dërgo një pyetje

    Ju lutem plotësoni emrin tuaj & email dhe kërkesën

Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT