Lang

Si të printojmë barkodet e cilësisë së lartë?

2024-03-01 15:32

Teknologjia e barkodit përdoret gjerësisht në çdo gjë nga shitja me pakicë deri në kujdesin shëndetësor deri në prodhimin. Ky artikull do të diskutojë faktorët që ndikojnë në cilësinë e kodit të barut dhe do të ofrojë këshilla praktike mbi printimin e etiketave të kodit të barut të cilësisë së lartë.

barcodes.png

Faktorët që ndikojnë në cilësinë e barkodit

1. Resolucioni i kodit të barkut

qartësia e një kodi shtypi është e lidhur drejtpërdrejt me rezolutën e tij, e cila është me të vërtetë e matur në DPI (pika për pullë). DPI më i lartë rezulton në kode më të mprehtë dhe më të sakta.

Shumica e shtypësve të kodit të barit mund të printojnë me rezoluta 203 DPI apo më të larta. Gjeneralisht, kodet e shtypura me një rezolutë më të lartë kanë më pak gjasa të vuajnë nga gabimet e skanimit.

2. Software Barcode

Programi i përdorur për të krijuar dhe printuar kodet e rreshtave mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e daljes. Ka shumë programe të ndryshme për printimin e softuereve me kod të barës, të disponueshëm, si falas ashtu edhe të paguara.

Programi i cilësisë së lartë mund të gjenerojë me saktësi kodin e shtypit në simbologjinë e zgjedhur, të respektojë standardet dhe të optimizojë kodin e shtypit për rezolutën e planifikuar të printimit dhe mjedisin.

iDPRT Label Designer software.png

iDPRT ofron për ju softuer Bartender që udhëheq nga industria dhe i lirë për të përdorur. Alternatively, users can opt for iDPRT's proprietary software, Label Designer, which features a wide range of free label templates of various industries.

3. Printuesi i kodit bark

Tipi i printerit barcode që përdoret mund të ndikojë gjithashtu në cilësinë e barcodes. Gjeneralisht, shtypësit e kodeve të transferimit termik prodhojnë kode të barës më të qëndrueshme dhe të qarta, tekste dhe grafikë sesa shtypësit termikë të drejtpërdrejta.

Printer.png

Përveç kësaj, printerët me kode të lartë të cilësisë së barit prodhojnë kode të barave të konsistente dhe uniforme me krahë dhe hapësira të përcaktuara mirë. Kjo redukton shanset e gabimeve dhe leximeve gjatë skanimit.

Përtej faktorëve të përmendur, disa këshilla praktike mund të përmirësojnë gjithashtu cilësinë e kodeve të shtypura.

● Zgjidhja e medias

ribbon.png

Zgjidh për etiketën e duhur të materialit dhe kombinimin e rubinës, duke konsideruar nevojat tuaja specifike dhe kushtet mjedisore. Përqëndrueshmëria, rezistenca kimike dhe toleranca e temperaturës janë konsiderata kryesore. Sigurohuni që materiali i etiketës është kompatibel me printerin tuaj.

● Më mirë sipërfaqet Matte

Surface Matte minimizon reflektimin e dritës, duke përmirësuar lexueshmërinë e skanerit.

● Printimi me kontrast të lartë

Siguro një kontrast të fortë midis kodit të rreshtit dhe sfondit të tij për njohjen e lehtë të skanerit. Evitoni përdorimin e gradientëve apo sfondeve të modeluara pasi ato mund të reduktojnë kontrastin dhe lexueshmërinë.

● Zonat e qeta të duhura

Shfaq zonat e qeta të mjaftueshme rreth kodit të barit për të lejuar skanerin të identifikojë fillimin dhe fundin e tij. Për shumicën e kodeve 1D, është thelbësore të mbahet një zonë e qetë që është minimalisht dhjetë herë gjerësia e bar it më të ngushtë.

Duke testuar kodet e shtypura për kompatibilitetin e skanerit dhe duke respektuar programet e rregullta të pastrimit dhe mbajtjes për printerin tuaj, ju mund të prodhojnë vazhdimisht kodet e shtypura të cilësisë së lartë. Për këshilla më praktike dhe aplikime të shtypësve të kodit të barit, ju lutem vizitoni artikujt e blogut iDPRT.

Dërgo një pyetje

Dërgo një pyetje

    Ju lutem plotësoni emrin tuaj & email dhe kërkesën

Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT